Konzultace pro vyšší sebevědomí a životní pohodu


Cítění a sebenaciťování je v životě klíčové. Jak to uděláte, aby vám vaše životní cesta přinášela naplnění, spokojenost a pohodové prožívání sebe sama? Jak získáte dovednosti a zodpovědnost? Které oblasti svého života chcete prozkoumat? Které pilíře potřebujete ve svém životě posílit? Jak uděláte změnu aby jste žili v souladu sami se sebou?

Tančit jíst milovat osobní poradenství je souladu s vašimi hodnotami a stabilitou v životě.

Foto 613,

 

Mé sezení s vámi je vhodné při těchto potížích:

 • emoční vzestupy a pády jako na houpačce
 • duševní neklid a nedůvěra v sebe
 • nespokojenost s momentální situací v životě a strach cokoli změnit
 • zmatek v prioritách a v tom, co vlastně chci
 • neklid a nervozita v plnění každodenních úkolů
 • samota, deprese a pocity nedostatku
 • problémy s určením hranic a vlastní sebehodnotou
 • příliš mnoho myšlenek a neustále přemýšlející mozek až to bolí
 • strach ze života a strach z dobrého
 • přepracovanost a práce pro druhé - workoholismus
 • nedostatek času pro osobní zájmy
 • upřednosťňování druhých na úkor sebe
 • strach být sám sebou
 • nepřijímání svého těla a odsuzování se
 • přejídání a zajídání stresu
 • strach z neúspěchu a strachy celkově
 • závislost na partnerovi
 • vztah s manipulátorem
 • nedořešené rozchody, komplikované vztahy
 • strach vidět věci tak, jak jsou
 • smutek, deprese, bezcílnost
 • dětství, kde vám rodiče nenaslouchali
 • rozvod rodičů v dětství

Jak sezení probíhá?

Nejdřív si popovídáme. Zjistíme, co se v životě právě děje. Nastavíme nové procesy a postupy. Budeme společně pracovat na odstranění negativních zlozvyků ze života.

Časový rozsah sezení

Pro komplexní a kompletní restart myšlení a navození nového přístupu k sobě sama nabízím 2 měsíční vedení. Uslyšíme se, nebo uvidíme 1x týdně online 60 minut.

Každý týden dostanete individuální postupy a terapie a budeme společně pracovat na životní stabilitě a plnění cílů.

Povedu vás k samostatnosti a k úspěchu.

Sezení lze objednat přes kontakt: 723 108 898, nebo emailem: martina@tancitjistmilovat.cz

 

 Foto 611,

 

Návod zdarma

Napište mi na email o návod na energii pro vaše tělo.