Pohybově intuitivní program pro děti

CVIČÍM, BUBNUJI A TANČÍM - Určeno všem pedagogům

Je známo, že pohyb je pro děti nejvhodnější aktivitou. Rozvíjí jejich spontánnost, správné psychické i fyzické naladění a spokojenost. Opravdové sebe-naplnění a smysl života.

Foto 584,

Vytvořila jsem pro děti ve věku 3–10 let kreativní pohybový program s prvky tance, cvičení, pohybu, správného dýchání, jógy, vnímání svého těla a napojení vnitřní intuice a moudrosti. Každý se „hýbe“ po svém, sám za sebe, ale přesto spolu v kolektivu, s respektem k sobě i k ostatním. Program vznikl pro podporu dětí, nechává je „pracovat“ skrze proces, který zahrnuje soubor prvků osobního i tělesného růstu.

Foto 528,  

Z mé více jak 30leté praxe v oblasti pohybu, zdravého životního stylu a duchovního rozvoje se jedná o promyšlený a odzkoušený koncept, ve kterém si každý jednotlivec vytvoří svůj vlastní styl a směr, který ho bude bavit, díky němuž se bude rozvíjet a v němž předvede ostatním, jak úžasný je. Koncept, který ho naplní radostí, sebedůvěrou a vnitřním klidem. A který navíc posílí sportovního, naturálního a týmového ducha každého, kdo se do něj aktivně zapojí.

 Foto 585,

Obecně se traduje, že děti „musejí“ něco dělat, pracuje se s nimi na základě stanovených norem nebo výkonu. Některé to baví, jiní se takové aktivitě intuitivně vyhýbají. Zejména adolescenti mohou mít tendenci hledat svůj profil a zařazení do společnosti dospělých revoltou – nevhodně zvolenou partou, nevhodným životním stylem, byť jen dočasným. Je to přirozený vývoj každé dospívající osobnosti. A právě v tomto okamžiku je velmi důležité ukázat a připomenout jim myšlenku základních hodnot, které stojí za to sdílet a rozvíjet.

Foto 523,

Dnešní ratolesti jsou příliš brzy konfrontovány se zodpovědností za věci, které ale nemusí vždy znamenat samostatnost a zdravý mind-set. Dětská mysl je zahlcována dennodenním nadbytkem projekce pro život neužitečných informací i nevhodných aktivit, mezi něž patří počítačové hry, mobilní telefony či sociální sítě. Mnohdy rodinný vzor nahrazují youtubeři či profily slavných ikon na sociálních sítích. Chybí respekt, lidské a duchovní hodnoty jsou stírány materialismem.

Už dávno ale bylo dokázáno, že děti se rodí jako celistvé, moudré a velké osobnosti. Neupírejme jim právo na hravost, ryzí společenství, nesoutěživost, vzájemné učení podpory, objevení intuitivního respektu a soucitu. Pomozme jim, aby objevily léčivé vibrační energie vznikající v hudbě, prostou radost z přirozeného pohybu, možnost sebezkoumání a přirozený všestranný rozvoj. Právě hudba je jedním ze skvělých nástrojů pro léčení a nenásilné posouvání dětské duše, které vede ke zdravému sebevědomí a ke zralému vztahu k sobě samému, k ostatním i k přírodě.

Foto 526,

Nabízím 45–90 minut na míru připraveného programu, které vašim dětem ukáže, že jsou milované a v bezpečí. Program, jehož se stávají spolutvůrci a který jim otevře cestu do vlastního srdce. V němž si uvědomí, že jejich touha mít svět v pořádku a žít šťastně svůj život je reálná a uskutečnitelná. A že je v jejich moci si takový život nastolit.

Program Cvičím, bubnuji a tančím je určen dětem i pedagogům v mateřských školkách a na 1. stupni základních škol. Má skvělou atmosféru, edukativní koncept a ve svém originálním pojetí zlepšuje stav sociálních vazeb u zúčastněných. Připraven je jeden ze základních pilířů pro zdravé vnímání tradičních hodnot. Tím je naturální taneční rituál. Zemitost pohybu a kontakt s fyzickým tělem a současně s emocí podporuje mnoho oblastí vnímání. Benefity jsou fyzicky, mentálně, spirituálně, emočně, psychicky i neurologicky vysoce prospěšné. Navíc se děti spontánně baví. Učí se s lehkostí přirozeně vnímat a přijímat ryzost, dobro a světlo láskyplných vibrací.

Nechme děti tančit ať náš svět vypadá lépe!
Vstup na parket je povolen i učitelkám a učitelům.

Na den programu je vhodné předem dětem připomenout pitný režim a případně je upozornit na vhodnou volbu sportovnějšího oblečení a obuvi.
Přijedu za vámi kamkoli v Čechách i na Slovensku.

 

Foto 524,

 

Kontaktujte mne prosím přes můj email: martina@tancitjistmilovat.cz, nebo mobil: 723 108 898. Ráda přijedu zařídit můj oBohacující program i do vaší krásné školy.

Pokud chcete více informací o programu, ráda vám je zašlu, nebo je můžeme probrat osobně, či telefonicky.

 

Program ve školce ukázka zde: https://www.youtube.com/watch?v=d5S6GgkbVGQ

Program ZŠ I. stupeň ukázka zde:  https://www.youtube.com/watch?v=Fjg6cWdFPv4&t=2s

 

 

 

 

Návod zdarma

Napište mi na email o návod na energii pro vaše tělo.