Terapie a vedení pro vyšší sebevědomí a životní pohodu

 • Akce

Cítění a sebenaciťování je v životě klíčové. Jak to udělat, aby životní cesta přinášela naplnění, spokojenost a pohodové prožívání sebe sama? Jak získat kontrolu nad tím, za co chci přebrat v životě zodpovědnost? Kdo já vlastně jsem? Které oblasti mého života chci prozkoumat a zlepšit se tak, že budu žít v souladu sama se sebou v harmonii?


Tančit jíst milovat osobní terapie v souladu s vašimi hodnotami a stabilitou v životě.

Foto 613,

 

Mé terapie jsou vhodné při těchto potížích:

 • emoční vzestupy a pády jako na houpačce
 • duševní neklid a nedůvěra v sebe
 • nespokojenost s momentální situací v životě a strach cokoli změnit
 • zmatek v prioritách a v tom, co vlastně chci
 • neklid a nervozita v plnění každodenních úkolů
 • samota, deprese a pocity nedostatku
 • problémy s určením hranic a vlastní sebehodnotou
 • příliš mnoho myšlenek a neustále přemýšlející mozek až to bolí
 • strach ze života a strach z dobrého
 • přepracovanost a práce pro druhé - workoholismus
 • nedostatek času pro osobní zájmy
 • upřednosťňování druhých na úkor sebe
 • strach být sám sebou
 • nepřijímání svého těla a odsuzování se
 • přejídání a zajídání stresu
 • strach z neúspěchu a strachy celkově
 • závislost na partnerovi
 • vztah s manipulátorem
 • nedořešené rozchody, komplikované vztahy
 • strach vidět věci tak, jak jsou
 • smutek, deprese, bezcílnost

Jak terapie probíhá?

Nejdřív si popovídáme. Zjistíme, co se v životě právě děje. Nastavíme nové procesy a postupy. Budeme společně pracovat na odstranění negativních složek ze života.

Časový rozsah terapie

Pro komplexní a kompletní restart myšlení a navození nového přístupu k sobě sama nabízím 2 měsíční vedení. Uslyšíme se, nebo uvidíme 1x týdně online 60 minut.

Každý týden dostanete individuální postupy a terapie a budeme společně pracovat na životní stabilitě a plnění cílů.

Povedu vás k samostatnosti a k úspěchu.

Terapii lze objednat přes kontakt: 723 108 898, nebo emailem: martina@tancitjistmilovat.cz

 

 Foto 611,

 


Fotogalerie

Návod zdarma

Napište mi na email o návod na energii pro vaše tělo.