Jaký je význam slova Groove?


Groove - to je zvuková linka, která provází každou taneční píseň. Stručně řečeno, každá znějící taneční píseň, zvuk, tón, nebo frekvence má svůj odraz z nehmotného světa do hmotného světa a tím vytváří pro náš organismus a naše uši svůj specifický groove.

Co je to groove?

Na tuhle otázku vám odpoví každý člověk, který se pohybuje kolem hudby, nebo je muzikant.
Groove - to je zvuková linka, která provází každou taneční píseň. Stručně řečeno, každá správně znějící taneční píseň má svůj styl a svůj specifický groove.

Nejčitelnější je to v hudbě jako je např. funk, soul, house, electro music, metal, rock, nebo jazz. To, jak na nás hudba působí, tak na nás působí i její groove. Podle toho, jaký žánr a styl hudby se nám líbí, tak dalece nás i roztancuje. Některá hudba s námi rezonuje více, některá méně. Některá hudba je pro nás balzám a některá nás dokáže dokonce i rozčilovat. To je proto, že v hudbě se objevuje podprahové vnímání a proudění vln zvuku, které vstupují co celého našeho vědomí a tím ovlivňují to, jak se s hudbou cítíme.

Hudba je skutečně velký pomocník na poli našich citů, pocitů, emocí i nemocí. Já jsem osobně pro taneční pohyb, vnímám daleko větší vášeň a radost v pohybu, jak pro regeneraci, tak pro posílení i hubnutí. Asi takhle. Když bych si měla vybrat při hubnutí, jestli budu hodinu zvedat činky, běžet, skákat přes švihadlo, dělat kliky a dřepy, nebo bych mohla tancovat, tak je pro mně TANEC jasná volba.

Vyjadřují se technicky popsané jako Hz. Možná byste se divili, jak může frekvence Hz působit na člověka. Dokonce je potvrzeno, že v dřívějších dobách byla podle některých výzkumů používaná frekvence 432 Hz. Dokonce je tato frekvence pro člověka příznivější, než je dnešní ladění na 440 Hz.

Celý Vesmír se skládá z vibrací, a to i slyšitelných tonů. Dnešní hudba je zpravidla založená na základním tonu A 440 Hz. Někteří výzkumníci uvádějí, že frekvence hudby, tedy frekvence na níž jsou hudební nástroje laděny, má různé efekty na asociální chování člověka, jeho vědomí, harmonii celého organismu a jeho zdraví.

440Hz není negativní stav, jen stimuluje levou hemisféru, (kde je uloženo naše EGO (do 1cm2) ) smysl pro detail, matematiku, logiku a materialismus ve smyslu ,,co vidím/slyším, to musí být pravda“. 432Hz je údajně blíže přirozenému zvuku (zpěv ptáků, lidský zpěv) a je příjemnější na poslech a stimuluje pravou hemisféru (cit, empatie, intuice).

Hudba a její tóny se používají jako prostředek k léčení těla a ducha i v dnešní době - tomuto oboru se říká muzikoterapie. Je možné, že frekvence hudby laděné na 440 Hz je opravdu pro lidi do jisté míry škodlivá, tak jak to říkají někteří hudebníci a odborníci, kteří se hudbou zabývají, nebo má tato škodlivost na lidské zdraví a psychiku zanedbatelný či žádný vliv a o škodlivosti nemůže být ani řeč?

Z historie víme, že kolem roku 1955 schválila Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) většinové naladění hudby na 440 Hz po předchozím návrhu nechvalně proslulého německého vůdce Josefem G. z roku 1939. Původ standardizace této frekvence vzbuzuje přirozeně další vlnu odporu. Ve Francii v roce 1955 protestovalo proti standardizaci frekvence A 440Hz více než 20 000 hudebníků. Boje o prosazení té nebo oné frekvence vedly až k vytváření konspiračních teorií o manipulování celého lidstva. Nicméně každý člověk si o frekvencích a svém vnímání i pojetí hudby může vytvořit úsudek sám.

Zde je názorná ukázka, jak se vibrace z hudby dostávají do hmotného světa.

https://www.youtube.com/watch?v=Q3oItpVa9fs

 

 

Návod zdarma

Napište mi na email o návod na energii pro vaše tělo.